Witaj na stronie AE – aktywny angielski

Nasza specjalność to język i kultura anglosaska. Jako eksperci pomagamy w doskonaleniu umiejętności językowych i pokazujemy jak zwiększyć efektywność komunikacji. Nauka z nami to jak spacer z przewodnikiem – zawsze przyjemny, raczej relaksujący, a jednocześnie zdecydowanie i skutecznie prowadzący do celu.
Zapraszamy, idziesz razem z nami?

UWAGA – jesteśmy na NIE

Nie obiecujemy, że w 2 lub 3 tygodnie nauczysz się języka.
Nie dla mechanicznego powtarzania słówek i uczenia się na pamięć.
Nie ignorujemy prac domowych. Będą filmy do obejrzenia i słuchowiska do wysłuchania, bo osłuchanie i oczytanie to podstawa rozumienia.
Nie unikamy brania odpowiedzialności za osiągane rezultaty. Dajemy gwarancję efektywności nauczania.
Nie zdasz? – Niemożliwe. Nie było przypadku, żeby osoba przygotowująca się z nami do egzaminu nie była dostatecznie przygotowana do jego zaliczenia /zdania.
Jeżeli nie zapominasz o systematyczności, to rezultat gwarantowany!

Szczegóły dla Ciebie

OFERTA
Niekonwencjonalne, dynamiczne szkolenie na Twoim poziomie.
Zajęcia rano, w południe lub wieczorem, nawet sześć dni w tygodniu.
Indywidualny plan nauki z harmonogramem osiągania przyjętych wyzwań.
Budowanie motywacji i spotkania potwierdzające rosnący poziom sprawności.
Zależnie od potrzeb: doskonalenie konwersacji, lub zasobu słów, albo przygotowanie do egzaminu.

ORGANIZACJA
Czas: godziny i częstotliwość zajęć można dostosowywać do zmiennych okoliczności (poprzez interaktywny kalendarz online).
Miejsce: zajęcia stacjonarne (klasa), zdalne (online) lub hybrydowe (mieszane).
Metoda: projektowa, po analizie potrzeb ustalamy zadanie docelowe, wyznaczamy etapy pracy, szczegóły realizacji i nagrody!
Materiały: w formie elektronicznej w cenie kursu.
Extra: tematy kulturowe i/lub biznesowe, realia, filmy, koncerty, itp.

Scroll to Top